“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

11.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hanym Katalin Nowaga Wengriýanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Hormatly Prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hanym Katalin Nowaga tüýs ýürekden berk jan saglyk, gujur-gaýrat, şeýle hem Wengriýanyň halkynyň öňe gitmegine we rowaçlygyna gönükdirilen ähli başlangyçlarynda we işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.