“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

12.03.2022

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermek başlandy!

2022-nji ýylyň 12-nji martynda saýlaw uçastoklarynyň 2577-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlawçylaryň jemi 3435950-si hasaba alyndy.