“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

12.03.2022

Türkmenistanyň Prezident saýlawlarynda saýlawçylaryň ählisinden ýarysyndan gowragy ses berdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 51,05% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 50,72%, Balkan welaýatynda 50,39%, Daşoguz welaýatynda 51,89%, Lebap welaýatynda 51,17%, Mary welaýatynda 49,67%, Aşgabat şäherinde 52,15% ses berdiler.

Şeýle hem, daşary ýurtdaky saýlaw uçastoklarynda 62,24% saýlawçylar ses berdi.

Ses bermek dowam edýär.