“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

12.03.2022

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 13-a çenli saýlawçylaryň 71,90% ses berdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 13-a çenli saýlawçylaryň 71,90% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 71,86%, Balkan welaýatynda 73,46%, Daşoguz welaýatynda 70,73%, Lebap welaýatynda 71,29%, Mary welaýatynda 72,71%, Aşgabat şäherinde 72,83% ses berdiler.

Şeýle hem, daşary ýurtdaky saýlaw uçastoklarynda 63,19% saýlawçylar ses berdi.

Ses bermek dowam edýär.