“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

12.03.2022

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 93,19% ses berdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 93,19% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 93,22%, Balkan welaýatynda 95,39%, Daşoguz welaýatynda 92,78%, Lebap welaýatynda 92,37%, Mary welaýatynda 93,57%, Aşgabat şäherinde 93,58% ses berdiler.

Şeýle hem, daşary ýurtdaky saýlaw uçastoklarynda 82,37% saýlawçylar ses berdi.

Ses bermek dowam edýär.