“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

17.03.2022

Irlandiýanyň Prezidentine gutlag haty

Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň milli baýramy — Keramatly Patrigiň güni mynasybetli Irlandiýanyň Prezidenti Maýkl D.Higginse we Irlandiýanyň ähli halkyna mähirli gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Türkmenistanyň häzirki Prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Maýkl D.Higginse tüýs ýürekden berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Irlandiýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de öňe gitmegi hem-de rowaçlyk arzuw etdi.