“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

17.03.2022

Gruziýanyň Prezidentine gutlag haty

Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gruziýanyň Prezidenti hanym Salome Zurabişwilä ýubileý doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gruziýanyň Prezidenti hanym Salome Zurabişwilä berk jan saglyk, bagtyýarlyk, egsilmez gujur-gaýrat, şeýle hem alyp barýan ähli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.