“Maryawtoulag”
önümçilik birleşigi

Täzelikler

назад

30.10.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola ýurduň Seul şäherinde geçirilen baýramçylyk çärelerinde emele gelen basa-baslyk netijesinde, köp sanly adam pidalaryna hem-de şikes ýetmelerine getiren pajygaly waka zerarly gynanç hatyny iberdi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna, ýakynlaryna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini ýetirdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.